ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

 

ประกาศจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

 รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

-----------------------------------------------------------------------------

คลิ๊กดูรายชื่อตามประเภทด้านล่าง

------------------------------------------------------------------------------

 

- รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (ประเภททั่วไป)

- รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (ประเภททุนการศึกษา)

- รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (ประเภททั่วไป)

- รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (ประเภททุนการศึกษา)

 

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.