*เปิดรับสมัครนักเรียยนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

 

*เปิดรับสมัครนักเรียยนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561*
ชำระค่าธรรมเนียมกรณีพิเศษ

 

 
 

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.