PHS Eco-Friendly 2017

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

PHS Eco-Friendly 2017

กิจกรรม PHS Eco-Friendly 2017 ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดกิจกรรมโครงการ PHS Eco-Friendly (ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ) ให้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเลือกโครงการปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมทำกิจกรรม ในภายใต้ชื่อโครงการ PHS Eco-Friendly โดยมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งตำบลคลองโคน ชมการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ กิจกรรม ถีบกระดานเลน พายเรือคายัค และให้อาหารลิงแสมที่มีตามธรรมชาติ เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้รู้รักธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรม Advanture สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกระโดดหอ ไต่สะพานเชือก วิ่งทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ กิจกรรมฐานต่างๆ ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.