PHS Hall of Fame

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

PHS Hall of Fame

 

IMC 2017 

International Mathematics Contest

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าร่วมการแข่งขัน IMC 2017 - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 4- 8 สิงหาคม 2560

 

การแข่งขัน World Scholar's Cup Global Round 2017

ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

 

 

นักเรียนตัวแทนจำนวน 9 คนได้รับรางวัลในการแข่งขขันดังนี้ :

 

Kok

Honor’s Medal Scholar’s bowl (Team)

Honor’s Medal Scholar’s Bowl Overall (Team)

Gold Medal Team debate (Team)

Gold Medal collaborative writing (Team)

Honor Medal Art and music (Individual)

Gold Medal writing (Individual)

Gold Medal debate (Individual)

Gold Medal overall scholar (Individual)

Gold Medal Best of school (Individual)

 

Prawan

Honor’s Medal Scholar’s Bowl (Team)

Honor’s Medal Scholar’s Bowl Overall (Team)

Gold Medal debate (Team)

Gold Medal collaborative writing (Team)

Honor’s Medal Debate (Individual)

Gold Medal writing (Individual)

 

Sonson

Honor’s Medal Scholar’s Bowl (Team)

Honor’s Medal Scholar’s Bowl Overall (Team)

Gold Medal Debate (Team)

Gold Medal Collaborative writing (Team)

 

Chynna

Silver Medal Scholar’s bowl (Team)

Silver Medal Debate team (Team)

Silver Medal overall (Team)

Gold Medal Collaborative writing (Team)

Silver Medal Art and music (Individual)

Silver Medal Overall scholar (Individual)

Gold Medal Debate (Individual)

 

Tammy

Silver Medal Scholar’s Bowl (Team)

Silver medal Debate team (Team)

Silver medal overall (Team)

Gold medal Collaborative writing (Team)

Silver Medal History (Individual)

Silver Medal Writing (Individual)

Silver Medal Art & Music (Individual)

 

Sara

Silver Medal Scholar’s Bowl (Team)

Silver medal Debate team (Team)

Silver medal overall (Team)

Gold medal Collaborative writing (Team)

Silver Medal debate (Individual)

 

Mimi

Honor’s medal Science (Individual)

Anan

Honor Medal Writing (Individual)

Milo

Davinci Medal (Individual)

 

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017

WMI - World Mathematics Invitational

 

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMI - World Mathematics Invitational และ คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ได้สำเร็จ

ระหว่างวันที่ 14 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

11th Summa Cum Laude International Youth

Music Festival Vienna 2017

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา กรีพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หนึ่งในสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO)

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ประเภทวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตรา ของงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11

(11th Summa Cum Laude International Youth Music Festival Vienna 2017)

จากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแสดงคอนเสิร์ต มูสิคเฟราย (Musikverein) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นางสาวพิชญา กรีพร เป็นนักดนตรีเชลโล่ของวง TYO ซึ่งมีนักดนตรีได้รับการคัดเลือกเดินทางไปแข่งขันทั้งสิ้น 65 คน ภายใต้การอำนวยเพลงโดย ดร.อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการแสดงเป็นบทเพลงสุดท้าย คือเพลง ใกล้รุ่ง-แสงเดือน เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินณ โรงแสดงคอนเสิร์ตแห่งนี้ พร้อมให้คำแนะนำผู้อำนวยเพลงวงออเคสตราของเวียนนา ในการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อปีพ.ศ. 2507

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5

5th TMC - Thailand Mathematics Contest

 

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 - 5th TMC - Thailand Mathematics Contest

ผลการแข่งขันปรากฏว่า

1. เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ

นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. เด็กชายปณชัย โชคถนอมทรัพย์

นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. เด็กหญิงณัฐชยาพร สินธุรัตเวช

นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4.เด็กหญิงรุธิรานันท์ เจียรกุล

นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5. เด็กชายธนัท รงค์บัญฑิต

นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017

IMWiC-International Mathematics Wizard Challenge

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ของแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับถ้วยรางวัลตำแหน่งแชมป์เปี้ยน และรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 IMWiC-International Mathematics Wizard Challenge ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20–25พฤษภาคม 2560 ที่เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO 2017) ในช่วง เดือนธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016

 

 
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขัน โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016  ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 
และได้รับรางวัลในสาขาวิชาดังนี้ :
 
- เด็กชายปณชัย โชคถนอมทรัพย์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
- เด็กชายธนัท รงค์บัญฑิต
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
- เด็กหญิงณัฐชยาพร สินธุรัตเวช
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- นายภูวิศรุต สุขกระสานติ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
- เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แล เด็กหญิงวริศราจิระวาณิชย์กุล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
IYMC-MATHEMATICA 2016 ในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศอินเดีย ที่ผ่านมา
 
 

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

คว้ารางวัลเหรียญทอง และ คว้าโล่ทำคะแนนรวมประเภทบุคคลสูงสุดในอันดับสอง ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันรายการคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 WMTC - World Mathematics Team Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 -27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดระดับโลก สหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

แหล่งข่าว : http://www.now26.tv/view/93883

https://www.facebook.com/tmcfamily/videos/1472413556122092/

 

    

 

 

การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
ครั้งที่ 17 /2559
 
 
เด็กหญิง ณัฐชยาพร สินธุรัตเวช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
รางวัลเหรียญทอง 
แข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

 

Challenge for Future Mathematicians
(CFM 2016)

 

 
 
 
เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลเหรียญทอง 
Junior High School Division 
ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2559 

 

 

 

World Creativity Festival 2016

 

         World Creativity Festival Oct. 21-23, 2016, was held at the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon, S. Korea. Panyarat High School was represented by Pimshanok Niyamanusorn (M2) & Pantira Dechanuwong (M2), and the team of Plaifa Norapichianchai (M1) & Chayada Chatnarattanakul (M1) won a Bronze Medal! This year's theme was about "Sharing Space" and our students were tasked with presenting and defending their ideas about how the sharing economy can help improve our lives. Please give them a round of applause!!!

 

 

 

แข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

และแข่งขัน - ประกวดผลงาน Mind Map

เด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 และแข่งขัน-ประกวดผลงาน Mind Map ที่จัดโดยสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้:

 

1. รางวัล ชนะเลิศ ในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์” การประกวดเขียนMind Map (เขียนสดแบบทีม) รุ่นเด็กอายุ 9-12 ปี

- เด็กชายภูริชญ์ สุขวงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- เด็กชายสิรนนท์ ธนกิจสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- เด็กชายอัครเดช สว่างพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

2. รางวัล ชนะเลิศ ในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์” การประกวดเขียน Mind Map (เขียนสดแบบทีม) รุ่นเยาวชนอายุ 13-17 ปี

- เด็กหญิงณภัทร กิจก้องขจรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- เด็กหญิงญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

- เด็กหญิงพรพนิต เกรียงเชี่ยวชาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “โรงเรียนในฝัน” การประกวดเขียน Mind Map (ส่งผลงาน) รุ่นเด็กอายุ 9-12 ปี

- เด็กหญิงปลายฟ้า นรพิเชียรฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

เด็กหญิงพัชรวลัย ปิ่นทอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ รับถ้วยพระราชทานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ 2016 Asia International Mathematical Olympiad (AIMO)

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ 2016 Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 IMC – International Mathematics Contest

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 IMC – International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WMI - World Mathematics Invitational 2016

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 WMI - World Mathematics Invitational และ คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  ณ ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

World Scholar's Cup Global Round 2016

World Scholar's Cup Global Round 2016

June 26-30, 2016 

Bangkok Convention Centre, Level 22

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

With over 3,500 scholars from over 50 countries.

Result :

1. Jiranich Chotipimai, Angie, M3 : DaVinci award

2. Romtam Kangsawiwat, Son, M3 : Gold medal as Top student from Panyarat High School, Silver medal History, Silver medal Social Studies

3. Kris Srivanapirom, Peam, M3 : Silver medal History, Silver medal Social Studies

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The 13th Thailand Mathematical Olympiad 

เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 

The 13th Thailand Mathematical Olympiad  วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------