...

 

...

 

Moving Forward Together พี่ EPTS แนะนำน้อง Panyarat

...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬา เยี่ยมชมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ผศ.สุวรรณา ทิมสถิตย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน และอาจารย์วิวัฒน์ ลีวงวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในกลุ่มสาระฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูชาวต่างชาติ ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ในการนี้ อ.ศิริจันทร์ ดาวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.โทมัส โฮลเด็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (วิทย์-คณิต) อ.สิริขวัญ สิงห์เกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ อ.สาคร ใจเด็จ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณาจารย์ชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือและสร้างพันธมิตรทางการศึกษา (Educational Alliance ) ระหว่าง รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

...