ประกาศจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

 รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

...

 

*เปิดรับสมัครนักเรียยนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561*
ชำระค่าธรรมเนียมกรณีพิเศษ

...
มหาราชินยาศิรวาท
 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนวมินทราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
ศุภวารมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 

 

PHS Open House 2017

 21 - 26 August, 2017

 
 
PHS Open House ครั้งแรกระหว่างวันที่ 21 - 26 ส.ค. นี้
โปรดติดตามกิจกรรมงานเปิดบ้านมัธยมปัญญารัตน์ครั้งแรกของปีเร็วๆนี้ !!!
#PanyaratHighSchool #PHSOpenHouse2017
 
...

ราชาศิรวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

...

PHS Eco-Friendly 2017

กิจกรรม PHS Eco-Friendly 2017 ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดกิจกรรมโครงการ PHS Eco-Friendly (ปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ) ให้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเลือกโครงการปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ถิ่นและสิ่งแวดล้อมฯ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมทำกิจกรรม ในภายใต้ชื่อโครงการ PHS Eco-Friendly โดยมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งตำบลคลองโคน ชมการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ กิจกรรม ถีบกระดานเลน พายเรือคายัค และให้อาหารลิงแสมที่มีตามธรรมชาติ เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้รู้รักธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรม Advanture สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกระโดดหอ ไต่สะพานเชือก วิ่งทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ กิจกรรมฐานต่างๆ ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

...