กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่

ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

 รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

...

 

*เปิดรับสมัครนักเรียยนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561*
ชำระค่าธรรมเนียมกรณีพิเศษ

...
มหาราชินยาศิรวาท
 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนวมินทราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
ศุภวารมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 

 

PHS Open House 2017

 21 - 26 August, 2017

 
 
PHS Open House ครั้งแรกระหว่างวันที่ 21 - 26 ส.ค. นี้
โปรดติดตามกิจกรรมงานเปิดบ้านมัธยมปัญญารัตน์ครั้งแรกของปีเร็วๆนี้ !!!
#PanyaratHighSchool #PHSOpenHouse2017
 
...

ราชาศิรวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

...