วันที่ 20 พ.ย.2556 เวลา 14.30 น. Mr.Peter J. Harris ตำแหน่ง Education Consultant จากโรงเรียน Stover ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ร่วมกับอ.ศิริจันทร์ ดาวมณี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) โดยมี 
รศ.ชวลี ดวงแก้ว (ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ) น.ส.สิริขวัญ สิงห์เกลี้ยง และ นายสาคร ใจเด็จ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ วิชาการ) น.ส.อิศรา วนะไชยเกียรติ (ฝ่ายงานแนะแนว) นายชัยณรงค์ สังสระน้อย น.ส.อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ และ น.ส.กษมา โควินท์ (ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ และ Educational Alliance) เข้าร่วมรับฟังการหารือ ณ ห้อง Unwind Corner ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ Mr.Peter J. Harris ได้แนะนำข้อมูลโรงเรียนและพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stover.co.uk/

 

                                        

 

                                         

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547566215319157.1073741904.112366678839115&type=1

วันที่ (15พ.ย.2556) เวลา 10.30 น. Ms.Janine Faulkner ผู้แทนจาก Saint Michael's College Worcestershire United Kingdom เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ พร้อมทั้ง หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลียนนักเรียน ร่วมกับอ.ศิริจันทร์ ดาวมณี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) โดยมี อ.สาคร ใจเด็จ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) น.ส.อิศรา วนะไชยเกียรติ (ฝ่ายงานแนะแนว) นาย ชัยณรงค์ สังสระน้อย (หัวหน้าฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ และ Educational Alliance) น.ส.อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ และ Educational Alliance) และน.ส.กษมา โควินท์ (ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ และ Educational Alliance) เข้าร่วมรับฟังการหารือ ณ ห้อง Unwind Corner และ เยี่ยมชมการเรียนการสอน พร้อมทั้งแนะแนวให้กับนักเรียที่สนใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

 

FB LINK >>> http://goo.gl/46JqXo

 

Mr.David Gillion ผู้แทนจากโรงเรียน Middleton Grange International College เยี่ยมชมโรงเรียน

 

 

 

Mr.David Gillion ผู้แทนจากโรงเรียน Middleton Grange International College จากเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบอ.ศิริจันทร์ ดาวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน "Educational Alliance : Middleton Grange – Panyarat Cultural Exchange Program"
ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบรายละเอียดต่อไป

 

FB : goo.gl/ymuijV

 

ผู้แทนจาก University College London (UCL) แนะแนวการศึกษาต่อ

Mr.Martin White ผู้แทนจาก University College London (UCL) ประเทศสหราชอาณาจักร ให้เกียรติมาแนะแนวทางการศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ณ ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีอ.ศิริจันทร์ ดาวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน รศ.ชวลี ดวงแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อ.เพ็ญฤดี ศรีวรรธนะ ที่ปรึกษากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ครูสิริขวัญ สิงห์เกลี้ยง 
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหาร และครูสาคร ใจเด็จ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีครูชัยณรงค์ สังสระน้อยเป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการนี้ Dr.Thomas Holden ตำแหน่งรองฝ่ายวิชาการ (ด้านวิทย์ - คณิต) ซึ่งสำเร็จศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Neuroscience (ประสาทวิทยา) จาก University College of London ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนอีกด้วย

 

                                                       

 

 

 

 

      

 

 

FB : http://goo.gl/jBUovI