โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นที่ 1
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 6 คน

...

มิวสิกวีดีโอ เพลงน้ำเงิน-ทอง (Numgern Tong) 
เพลงประจำโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 
เนื้อเพลงประพันธ์โดย อาจารย์วิภาวี ไชยยงค์ (ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
---------------------------------------
Panyarat High School Song with Lyrics by A. Vipavee and arranged by A. Rawat C

 

...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

...

Please join us for our Open House on March 10th - 15th.  Take a tour of our school and see our outstanding facilities and classrooms.  Also, meet some of our teachers and find out what makes Panyarat High School the best school for your children's future.  Please click below "More Detail" to learn more about our Open House.

...

Panyarat High School is proud to offer the ELITE Edutainment Camp 2014.  Prepare your student for the upcoming academic year with our highly qualified teachers who will teach engaging classes in Science, Math, English, Computing and Physical Education.  Students will also have the opportunity to take part in Science experiments in our state-of-art labs.  The event also includes a fun=filled and educational trip to Singapore 

...

The PHS Maker's Club was started at the beginning of 2013 in response to a worldwide trend in leading educational institutions to provide students with the know-how to build, design, invent, and tinker with various technologies and crafts.  The "Maker Movement", as it has been termed, aims to get students more actively involved in their science and technology education by building things and working on projects that pique their interest and get them engaged in real life applications of their classroom learning and beyond.

...

ประกาศจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 


เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมยังไม่เป็นที่น่าวางใจเพราะอาจกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 15 มกราคม 2557 และให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนผ่านทางระบบ Moodle

--------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2557 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือตามปกติ นัดหมายบริเวณลานจอดรถของห้างเทสโกโลตัส สถานีบีมีเอสอ่อนนุช เวลา 7.30 น. สำหรับนักเรียนที่เดินทางไม่สะดวกขอให้โทรศัพท์แจ้งครูประจำชั้น หรือ 085-2436834/089-1422488 โดยด่วน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2557

Activity period at PHSis one of the most popular of the week.   Students have the opportunity to select and join an extracurricular activity.  Activities include a Photography Club, Computer Programming, Drama, Debate and a Makers Club.  Please click on "More detail" to see a presentation on activities available to students.

...

At Panyarat High School students enjoy online learning and innovative teaching practices.  Teachers make their own learning resources in subjects like Math or English.  Here is an example of what students are learning this week in Grade 7 English.

...

Buddhism at Panayarat High School is taught by Kru LP Chainarong who spent over 10 years as a Monk.  He teaches Buddhism to Grade 7, 8 and 9 students in the English language.  The following is a passage written by Kru LP:

...

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.