กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ และ คุณครูหมวดภาษาไทย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ในหัวข้อกิจกรรม "สดุดีจินตกวี ศรีสยาม" โดยรายการแข่งขันมีดังนี้

 

...

School Calendar : Academic Year 2016

ปฏิทินงาน ปีการศึกษา 2559

 
 
 

PHS June Lunch Menu

Please take a look at our school lunh menu for June.  Check back on a monthly basis to see what's for lunch!  

Please click here to view the full menu.

...

BACK TO SCHOOL 2016

 

...

 

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

...

 

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

...

Please attend the next open house from March 21 - 26, 2016.  Take a tour of our school and check out our impressive facilities.  Also, meet our teachers and find out more about our curriuclum.  We are conveniently located at Silom Soi 18 next to the British Club.

On February 27, 2016 Panyarat High School held the last "Parents Meeting" of the 2015 academic year.  Dr. Wachit presented a year-in-review followed by the foreign teachers who also presented on curriculum, projects and student work.  If you were unable to attend the meeting or would like to review the presentations you may access them here:  February 27, 2016 Presentations

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.